CVB ECO Logistics

 

Meegdenburg geijkte Weegbrugservice: 18mtr - 80ton

WEEGBRUGSERVICE

Op ons terrein zijn wij uitgerust met een computergestuurde weeginstallatie. Deze word periodiek gecontroleerd door het ijkwijzen op de juiste werking en nauwkeurigheid.

Mede door deze erkende goedkeuring verrichten wij ook wegingen voor derden, waaronder landelijke en regionale overheidsinstellingen zoals gemeenten en politiediensten.

Dienstverlening aan derden: o.a. de landelijke politiediensten